VAS-5 Høyalkalisk Avfettingsmiddel.

På lager

kr 657,50

VAS-5 Høyalkaliskavfettingsmiddel
(Høyalkalisk kraftvask!)

Fiskenæring, landbruk etc.

Produktet er et moderne og svært alkalisk rengjøringsmiddel.Spesielt egnet til å håndtere svært alvorlig forurensning.

Nøytraliserer bakterier og er tilsatt sopphindrende middel.
Produktet er svært alkalisk, noe som betyr at det er etsende påaluminium og kan løse fargen på malte overflater.

Bruksområder: Fiskenæring, båt, mose, alt som er organisk.
PH : 13,5

VAS-5 fortynnes med 5-30 deler vann etter skittenhetsgrad.
La produktet virke i 1-5 minutter