Kvalitet og miljø

Miljøpolicy

Bio Trading vil arbeide for å tilby produkter og tjenester med minimal innvirkning på mennesker og miljø, med kunden i sentrum.

For å oppnå størst miljøgevinst i forhold til de ressursene som brukes, har vi et velfungerende miljøstyringsssystem. Vi skal overholde all lovgivning som er aktuell for oss, hindre forurensning og forbedre oss kontinuerlig.
Miljømessig aspekter skal ikke betraktes som et enkeltområde, men integreres i virksomheten.

Dette betyr at:

  • Identifiserte vesentlige miljøaspekter skal være grunnlag for vår forbedring.
  • Vi vil kontinuerlig utvikle våre produkter og prosesser og øvrig virksomhet for å minimere miljøpåvirkningen og å utdanne og informere våre ansatte
  • Vi skal legge til grunn for åpenhet om miljøspørsmål til våre kunder og interessenter
  • Bidra til effektiv kretslogg av varer gjennom fortsatt resirkulering for både oss selv og for våre kunder
  • Aktivt arbeide for å redusere energi-og materialforbruk og transport ved våre anlegg.